Magazina “The Gate”

„The GATE“, magazina falas që shpërndahet në terminalet e aeroporteve që menaxhohen nga ana e „TAV Airports“, botohet që nga viti 2001, duke i “shoqëruar” pasagjerët vendas dhe të huaj gjatë udhëtimeve të tyre, me përmbajtjet e shumëllojshme dhe dizajnin modern. Kjo revistë është edhe një “vegël” tjetër që mund të përdoret nga ana e subjekteve që duan të reklamohen, të cilat synojnë grupet qëllimore cilësore, që përbëhen nga individë me të ardhura të larta dhe frekuentojnë shërbimet e aeroportit.

Për informata më të hollësishme, Ju lutemi vizitoni faqen e Internetit: www.thegate.com.tr