Магазин “The Gate”

„The GATE“, бесплатниот магазин кој се дистрибуира во терминалите на аеродромите оперирани од страна на„ TAV Airports“, се печати уште од 2001 година, придружувајќи ги меѓународните и домашните патници на нивните патувања со својата богата содржина и модерен дизајн. Магазинот претставува уште една дополнителна алатка достапна на огласувачите кои сакаат да допрат до високо квалитетната целна група составена од луѓе со повисоки примања којашто е присутна на аеродромите.

За повеќе информации Ве молиме посетете ја следнава интернет страница: www.thegate.com.tr