Ekipi Unë

Macedonia Airport Advertising LTD. Shkup mburret me individët të cilët prezentojnë biznesin në treg. Akoma jemi kompani e re e cila premton të sjell qasje energjetike, argëtuese, kreative, bashkëpunuese, të hapur si dhe mendime të freskëta.

Baza e kreativitetit tanë përbëhet nga respektimi i diversitetit the mendimeve të ndryshme. Misioni, vizioni si dhe vlerat tona janë udhëheqës i aktiviteteve tona të përditshme, individuale dhe ekipore.

Petar Ribarski

[Country Manager]

petar.ribarski@portline.mk

Nergis Bektesh

[Office Administrator]

nergis.bektesh@portline.mk

Petar Ribarski

[Country Manager]

petar.ribarski@portline.mk

Valon Salihu

[Sales Representative]

valon.salihu@portline.mk

Fidan Nikolovski

[Sales Representative]

fidan.nikolovski@portline.mk

Nergis Bektesh

[Office Administrator]

nergis.bektesh@portline.mk

Fidan Nikolovski

[Sales Representative]

fidan.nikolovski@portline.mk