Нашиот Тим

Македонија Аирпорт Адвертисинг ДОО Скопје се гордее со луѓето кои го претставуваат нашиот бизнис. Се уште сме млада компанија која ветува дека ќе донесе пристап составен од енергија, забава, креативност, соработка, отвореност и свежо размислување.

Ја засилуваме нашата креативност преку почитување на различностите. Нашата мисија, визија и вредности се водич на нашите секојдневни активности, како поединци и како тим.

Petar Ribarski

[Country Manager]

petar.ribarski@portline.mk

Nergis Bektesh

[Office Administrator]

nergis.bektesh@portline.mk

Petar Ribarski

[Country Manager]

petar.ribarski@portline.mk

Valon Salihu

[Sales Representative]

valon.salihu@portline.mk

Fidan Nikolovski

[Sales Representative]

fidan.nikolovski@portline.mk

Nergis Bektesh

[Office Administrator]

nergis.bektesh@portline.mk

Fidan Nikolovski

[Sales Representative]

fidan.nikolovski@portline.mk