Misioni dhe Vizioni

Si një nga marketing agjensionet lidere në treg, misioni ynë është që të ofrojmë zgjidhje të vlefshme dhe në kohë në aspekt të reklamimit “indoor” dhe “outdoor” si dhe marketing përkrahje e cila u ndihmion klientëve tanë të risin bizneset e tyre dhe të realizojnë qëllimet korporative.

Duke kombinuar e pamvarësinë me qasjen bashkëpunuese, Portline promovon një bashëpunim të hapur me agjensionet, klientët dhe partnerët mediatik, si dhe qasje të përshtatshme ndaj kulturave individuale të agjensioneve të ndryshme si dhe filozofive të ndryshme punuese.

Vizioni ynë është që të jemi të parët në krijimin dhe sigurimin e zgjedhjeve dhe shërbimeve inovative, të cilat do t’ju mundësojnë klientëve tanë shpërndarjen e vizionit dhe arritjes së qëllimeve të tyre në aspekt të marketingut dhe shitjes.