Мисија и Визија

Како една од водечките маркетинг агенции, нашата мисија е да обезбедиме вредни и навремени решенија за внатрешно и надворешно рекламирање и маркетинг поддршка која ќе им помогне на нашите клиенти да остварат раст на нивниот бизнис и да ги остварат своите корпоративни цели.

Комбинирајќи ја независноста со кооперативниот пристап, Портлине промовира отворено работење со агенциите, клиентите и медиумските партнери,како и проспособен пристап до индивидуалните агенциски култури и работни филозофии.

Нашата визија е да бидеме први во креирањето и обезбедувањето на иновативни решенија и услуги, кои ќе им овозможат на нашите клиенти да ја споделат нивната визија и да ги остварат своите продажни и маркетинг цели.