Megalajt

Megalajt është formati më i madh i paneleve për reklamim me ndriçim të brendshëm, që dallohen me dimensionet enorme dhe me efektet e fuqishme për publikun. Vetë dimensionet dhe cilësia e panelit i garantojnë brendit prestigj dhe pasagjerëve u transmetojnë mesazhe që kanë të bëjnë me dominimin dhe superioritetin e brendit. Panelet mund të gjenden me 2 dimensione standarde: 4m x 3m dhe 6m x 2m dhe janë vendosur në pozicionet më të dukshme brenda dhe jashtë objektit të aeroportit, që e bën këtë lloj reklamimi të shkëlqyer për të gjithë personat që frekuentojnë aeroportin.

Lokacionet:

  • Pozicionet kryesore të sallës qendrore të aeroportit
  • Kopshti i aeroportit midis objektit të terminalit dhe parkingut.

Karakteristikat teknike të posterëve:

  • Të paktën 350g/m2, ne rekomandojmë 550g/m2
  • Transparenca e posterit – të paktën 25%
  • Printim me të paktën 720 dpi, ne rekomandojmë printim të dyanshëm
  • Posterët duhet dorëzuar të paktën 48 orë para datës së montimit të tyre.